Historie MS Trhové Sviny

Myslivost v Trhových Svinech

Myslivecký spolek Trhové Sviny leží v Jižních Čechách, v malebné krajině Novohradského předhůří. Byl založen jako sdružení v roce 1963, které převzalo honitbu od tehdejší myslivecké společnosti, založené 25. 2. 1950, která měla 13 členů a celková výměra byla 1272 ha. V nastávajících letech se měnil nejen počet členů, ale také výměra honitby, která dnes činí 1893 ha. Největší výměra byla 2499 ha, což bylo už v roce 1951. Nastávající roky se neustále něco měnilo a slučovaly se různé myslivecké společnosti do jedné a naopak. Okolí Trhových Svinů však zůstalo až do dnešních dnů stále v užívání Mysliveckého sdružení (spolku) Trhové Sviny. Myslivecké sdružení Trhové Sviny vzniklo v roce 1963. Od této doby se začala psát do kronika, kde je zpětně zaznamenán i vznik myslivecké společnosti z roku 1950. Kroniky doplněné množstvím fotografií jsou pečlivě vedeny do současnosti a počet jejich svazků nyní čítá 17 kusů. Lze v nich dohledat všechny důležité údaje ohledně výměry honitby, členů, lovu, chovu a péče o zvěř, pracovní činnosti a jiné zajímavosti ze spolku, sdružení a společnosti za celých 66 let existence.

Velkou zajímavostí, o které možná ani většina trhovosvinenských občanů neví, je to, že právě MS T. Sviny pořádá na své myslivecké střelnici nejstarší střelecký závod v republice, který se poprvé uvedl v roce 1953 a jmenuje se Velká cena Trocnova. Na tento závod se tradičně sjíždějí střelci z celé republiky a mnohdy se zúčastní střelci zvučných jmen, reprezentující naší republiku. Závod se tradičně pořádá první sobotu v srpnu na myslivecké střelnici v Trhových Svinech.

Střelnice se budovala postupně se vznikem sdružení, přičemž největšího rozmachu dosáhla aktivním vybudováním v roce 1972, kdy získala podobu, kterou (až na malé změny) známe dodnes. Lze na ní střílet brokové disciplíny na asfaltové terče i pohybujícího se zajíce. Střelnice disponuje střelišti pro disciplíny: Zajíc na průseku, Trap a Skeet.

Chov a lov zvěře je dost složitý, protože mnohé druhy zvěře se v současné době již vůbec neloví. Z drobné zvěře se zde loví pouze kachna divoká, kterou kupujeme, odchováme a vypustíme do volné přírody. Tyto kachny jsou loveny na honech a tazích, přičemž určité procento zůstane ve volné přírodě a pomáhá udržet stavy zvěře. Srnčí zvěř je lovena podle plánu lovu vyplývající ze sčítání zvěře. Černá zvěř (divoká prasata) se loví individuálně, ovšem lišky lovit téměř nestačíme. Jsou téměř všude a decimují už tak špatné stavy drobné zvěře. Zvěř ochraňujeme před „všudyčíhajícím“ nebezpečím, jako jsou zemědělské stroje, automobily atd. Každoročně při sečení zemědělských plodin zaznamenáváme veliké škody na poraněné a usmrcené zvěři, přičemž se snažíme (pokud jsme včas upozorněni – zejména na sečení luk) o vyhánění zvěře z těchto prostor a dokonce byly spolkem zakoupeny i akustické plašiče. Investujeme i do optických zradidel, kterých si jistě mnozí všimli okolo silnic. Ani pejskaři, kteří to se svými čtyřnohými mazlíčky myslí dobře, nepřispívají ke klidu v revíru a zlobí se, pokud jsou na to upozorněni. Zvěř nemá přirozený klid, je rušena lidmi, neukázněnými motorkáři, automobily, zemědělskou technikou, a je jí bráněno v přirozené migraci elektrickými ohradníky. Pro ochranu zvěře je zapotřebí veliké úsilí a stovky odpracovaných hodin, právě zdejšími myslivci.

Abychom ale nemysleli pouze na sebe, pořádáme pro místní děti soutěž ve sběru lesních plodů, kde několik nejlepších sběračů je odměněno věcnými cenami. Protože se na mnohé nedostane a jejich snaha nám není lhostejná, pořádáme ještě dětský den s mysliveckou tématikou. Děkujeme každému, kdo přispěje na tyto akce finančním, či materiálním darem.

Nyní jsme od poloviny roku 2015 po transformaci na spolek a máme 21 členů, 1 host a 4 honce. Veškeré regule jsou dány stanovami mysliveckého spolku, který má svůj výbor a pravidelně se schází během celého roku. Věříme, že se nám i nadále podaří udržet tradici Mysliveckého spolku v Trhových Svinech, abychom opět mohli pořádat náš nejstarší střelecký závod a psali dějiny v našich kronikách. Byla by veliká škoda přetrhnout tuto pomyslnou nit dlouhou 64 roků. Myslivci do Svinů vždy patřili a doufejme, že i nadále patřit budou.

MS Trhové Sviny

© 2015 - 2024